PRZYSTAŃ DLA RYBAKÓW

Przystań rybacka w Sopocie znajduje się przy ujściu Potoku Karlikowskiego w południowej części plaży. To jedna z atrakcji tego miasta, a także pamiątka czasów, gdy Sopot był niewielką wsią rybacką. Wraz z rozwojem funkcji letniskowej kurortu rybołówstwo jako zajęcie ludności traciło na znaczeniu. Niewątpliwie warto zobaczyć to miejsce. Przychodząc tu wcześnie rano, podejrzeć można sopockich rybaków wracających z morza z sieciami pełnymi ryb.

Przystań rybacka w Sopocie
Przystań rybacka w Sopocie, źródło: Wikipedia, autor: JANBUR

Obserwowanie wyciąganych kutrów na brzeg i rozwieszanie sieci jest z pewnością dla większości turystów rzadko spotykanym widokiem. Na przystani zobaczyć można tradycyjne, małe odkryte łodzie rybackie, sieci i cały osprzęt niezbędny do łowienia ryb. Na istnienie rybołówstwa w granicach dzisiejszego Sopotu wskazują pierwsze wzmianki pochodzące z XIII wieku. O tym, że miasto to było w przeszłości osadą rybacką świadczą również odkrycia archeologiczne w grodzisku wczesnośredniowiecznym położonym na północ od miasta.

Przystań rybacka w Sopocie w obecnym kształcie i lokalizacji została wybudowana na początku lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. W 1975 roku zarejestrowanych było 25 rybaków, którzy pracowali na przystani całymi rodzinami. Przystań rybacka znajduje się w zasięgu zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Sopotu i wpisana jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego.

Przystań Rybacka Sopot
Figura Jezusa przy przystani rybackiej w Sopocie Karlikowie, źródło: Wikipedia, autor: KarliSopo

W roku 2007 zdecydowano się na modernizację i przebudowę starej przystani co znacznie poprawiło stan warunków przeładunku i magazynowania, warunków socjalno-sanitarnych, oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Sopocka przystań rybacka jest wspomnieniem minionej epoki, świadectwem czasów gdy Sopot nie był jeszcze słynnym kurortem letniskowym, a jedynie małą rybacką wioską. I czasów gdy turystyka nie była tak wielkim biznesem jak obecnie. Warto odwiedzić rybaków, póki ten zawód zupełnie jeszcze w Sopocie nie zaniknie, gdyż jest nich niestety coraz mniej.